Vi tar inga som helst risker! Allt ska bort.

Vi är proffs på säkerhetsdestruktion!

Räcker det inte att radera all information?

I dagens samhälle är det ytterst viktigt med datadestruktion så att lagringsmedia blir raderat på rätt sätt innan informationen återanvänds, säljs eller kasseras.
Alla företag inklusive dess anställda är enligt lag skyldiga till att säkerhetsställa ett säkert och tryggt arbetssätt kring dessa frågor då det oftast handlar om känslig information som inte får läcka ut till allmänheten.
Det är därmed viktigt att kunna bevisa att informationen är raderad och borttagen på rätt sätt för att slippa framtida rättsliga påföljder. Detta ska kunna styrkas via godkänd standard.

Kontakta oss via mail eller telefon 

Mail: info@itexpecto.se
Tel: 0700 190505

Välj nivå

Besök vår hemsida och välj destruktions nivå som passar ert behov. Begär offert och fyll i rätt infomation, välj eventuella tillägg.

Vi hämtar med våra egna bilar

När vi har hämtat upp enheterna för destruktion och kommit fram till vår anläggning, kommer vårt team behandla din beställning och förstöra dina objekt.

Destruktion

När vi har hämtat upp enheterna för destruktion och kommit fram till vår anläggning, kommer vårt team behandla din beställning och förstöra dina objekt.

Certifikat

Nu när dina föremål har blivit destruerade, kommer vi att skicka ett destruktionsintyg där du finner viktig information.

Varför just IT-Expecto?

Vi på IT-Expecto är lika måna om naturen som vi är om sekretessbelagd information. IT-Expecto erbjuder enkel, personlig och snabb service. Vi tar inga som helst risker och garanterar att ingenting kan återskapas.

Antal destruerade diskar

Slider