Rätt kompetens för rätt it-projekt

Er verksamhet är vår prio

Vi erbjuder expertis inom följande område:

Active Directory / Azure Active Directory

Enterprise Mobility + Security

Conditional Access

Azure/molnkompentens

Operating System Deployment

Exchange

Windows Autopilot


Identitetshantering


IT-ledning

Microsoft Server

Destruktion

Office 365


Microsoft Intune

Projektledning

Azure Information protection

Multi-Factor Authentication

EXTERN IT-AVDELNING

Vi arbetar främst som extern IT-Avdelning där vi har ansvaret för att se till att ert företags IT fungerar, inte bara när det kommer till systemdrift, användarsupport och uppdateringar. Vi är även en rådgivande och proaktiv partner när det kommer till beslut och förändringar i verksamheten.

Vi har stor erfarenhet och  en mycket hög kunskapsnivå när det gäller privata, publika och hybrida molntjänster och kan hjälpa er att fatta de rätta besluten för er molnstrategi. Våra specialområden är lösningar med fokus på Microsofts molntjänster som Office 365 & Azure.
Slider