Välj en sida

Raderar du din data enligt gdpr dataskyddsförordningen ?

IT-Expecto kan bli ert nya gdpr underbiträde enligt ISO standarden

Vi tar inga som helst risker. Allt ska bort!

Destruktion

När vi har hämtat upp enheterna för destruktion och kommit fram till vår anläggning, kommer vårt team behandla din beställning och förstöra dina objekt.

Certifikat

När dina föremål har blivit destruerade, kommer vi alltid att skicka ett destruktionsintyg där du finner viktig information från oss

Varför IT-Expecto

Vi på IT-Expecto är lika måna om miljön som vi är om sekretessbelagd information. IT-Expecto erbjuder enkel, personlig och snabb service. Vi tar inga som helst risker och garanterar att ingenting kan återskapas.

ISO certifikat

ISO/IEC 21964, ISO /IEC 27040.

IT-Expecto

Vi använder marknadsledande verktyg för de enheter som kräver radering. All digital information raderas och kan inte reproduceras på något vis.

Alla objekt, HDD, SSD, minneskort, USB-minnen etc. Scannas och krossas sedan i en sk ”Shredder” till 6–8 mm.

GDPR

Det är viktigt att kunna bevisa att informationen är raderad och borttagen på rätt sätt för att slippa framtida rättsliga påföljder. Detta ska kunna styrkas via godkänd standard.

Räcker det inte att radera all information? svaret är nej! 

I dagens samhälle är det ytterst viktigt med datadestruktion så att lagringsmedia blir omhändertaget  på rätt sätt så att inte  informationen återanvänds eller säljs vidare.

Hur hanterar ni er IT-utrustning som inte längre används inom verksamheten? Har ni en strategi och process som säkerställer att hanteringen inte bara sker på ett säkert sätt, men även i enlighet med era hållbarhetspolicyer och GDPR lagen?

Alla företag inklusive dess anställda är enligt lag skyldiga till att säkerhetsställa ett säkert och tryggt arbetssätt kring dessa frågor då det oftast handlar om känslig information som inte får läcka ut till allmänheten.

 

Så här går det till

1. Hämtning & transport

En säkerhetschaufför hämtar upp de antal enheter ni önskar förstöra och transporterar dessa till vår anläggning.

2. Registrering av enheter

Alla enheter plockas ur och kontrollräknas, skannas samt registreras för att kunna säkerställa hela processen på bästa sätt.

3. Destruktion & återvinning

Varje hårddisk strimlas sönder till små bitar, restprodukten återvinns och övrigt material återbrukas i största möjliga mån.

4. Intyg & garanti

Ni erhåller destruktionsintyg och rapport över alla enheter vi destruerat, dokumenten är en garanti på utfört arbete.

Antal destruerade enheter

Telefon

0700 19 05 05

Vår grundtanke bygger på trygghet, därför levererar vi pålitliga sekretsesslösningar till företag och organisationer i hela Sverige. Med våra låsta sekretessbehållare för hårdvara löser vi hela sekretesskedjan i enlighet med den policy som gäller för rådande lag, General Data Protection Regulation (GDPR).

Vår vision bygger på trygghet och partnerskap. Tillsammans med våra kunder är vi en trygg partner för deras sekretesshantering. Vi förvaltar varsamt det förtroende som våra kunder ger oss, för vem ska man annars lita på om inte oss? Att vara kund hos IT-Expecto innebär att man bryr sig om den enskilda individen och tar ansvar. Företag som tar ansvar för sekretess är sunda företag med kloka värderingar och vi, precis som ni, värnar om människors rättigheter likaså den fria människans rätt att behålla sin identitet och integritet.