Din pålitliga partner för Diskdestruktion och Datasäkerhet

IT-Expecto är specialist på att säkra ditt företags dataintegritet. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för löpande och tillfälliga destruktionstjänster, inklusive hämtning och säker förstörelse av dokument, hårddiskar och andra datalagringsprodukter. Vi skyddar ditt företag från dataintrång och garanterar en säker, miljövänlig hantering av föråldrad teknik

Data Destruktion

Vårt kvalificerade team behandlar varje destruktions ordermed största noggrannhet. Från upphämtning till vårt säkra anläggning, vi garanterar en säker och effektiv förstörelse av dina dataenheter.

5261087

ISO Certifikat

Vårt företag är stolt över att vara certifierat enligt ISO/IEC 21964 och ISO/IEC 27040, vilket visar vårt engagemang för datasäkerhet och högkvalitativa processer

1390520-200

FMV:S ISM

Vi tar data förstörelsepå allvar. Vårt team använder marknadsledande verktyg för att radera all information säkert. Vi behandlar alla typer av lagringsenheter, inklusive HDD, SSD, minneskort och USB-minnen. Våra processer ser till att informationen raderas permanent och att alla objekt förstörs säkert till bitar om 6-8mm.
Krav: H-6, O-6, E-6

certification-icon-png-16

Certifikat

För att bekräfta att dina föremål har förstörts på rätt sätt, skickar vi ett officiellt destruktions intyg. Detta inkluderar all relevant information och kan användas som bevis på rätt hantering av dina data.

Tror du att det räcker att bara radera all information? 

Tyvärr är svaret nej!

I det digitala samhället vi lever i idag, blir frågan om korrekt data destruktion alltmer avgörande. Det är inte bara viktigt att se till att lagringsmedier tas om hand på ett lämpligt sätt, men också att säkerställa att ingen information återanvänds eller säljs.

Hur hanterar ditt företag utdaterad IT-utrustning? Har ni en genomtänkt strategi och process för att säkerställa att denna hantering inte bara är säker, utan även i linje med ert hållbarhetsåtagande och GDPR-lagstiftningen?


Enligt lag

Enligt lag är alla företag och deras anställda skyldiga att garantera en säker och trygg hantering av dessa frågor. Detta beror på att vi ofta har att göra med känslig information som inte får hamna i orätta händer. Välkomna till IT-Expecto – vi säkerställer att dina data hanteras rätt.”

Så här säkerställer vi din datadestruktion

1: Hämtning & Transport


Våra säkerhetstränade chaufförer samlar in alla de enheter du behöver förstöra och transporterar dem säkert till vår specialanläggning.

2: Registering av enheter


Varje enhet packas upp, räknas noggrant och skannas för att registreras. Detta gör att vi kan spåra och verifiera hela processen, vilket garanterar fullständig genomskinlighet.

4: Intyg & Garanti


Efter avslutad process, mottar du ett officiellt destruktionsintyg och en fullständig rapport över alla enheter vi har förstört. Dessa dokument är ditt bevis på att arbetet har utförts på ett säkert och korrekt sätt.”

3: Destruktion & Återvinning


Vi omvandlar varje hårddisk till oigenkännliga bitar. De restprodukter som kan återvinnas tas om hand på ett miljövänligt sätt, och övriga material återanvänds så långt som möjligt.

Några av våra kunder

Hos IT-Expecto är vi oerhört stolta över de relationer vi har byggt med våra kunder. Vi har haft privilegiet att arbeta med en rad fantastiska företag och organisationer, var och en unik på sitt eget sätt. Här presenterar vi sex av dessa – partners som vi ser som en del av vår egen familj. Vi strävar efter att överträffa deras förväntningar genom att erbjuda exceptionell service och högkvalitativa produkter/tjänster. Varje logotyp som du ser här representerar en framgångssaga, en resa där vi har arbetat sida vid sida för att uppnå mål och övervinna utmaningar. Våra kunder är hjärtat i vår verksamhet, och vi är engagerade i att fortsätta stötta deras framgång, precis som de har stöttat vår.